Rondom Het Kind

Aanmelden

Waarom maakt ‘me and my house’ deel uit van Rondom Het Kind?

 

me and my house

advies | training | coaching

www.meandmyhouse.nl

 

Waarom ondersteunt me and my house de conferentie Rondom Het Kind?

Bert Reinds, oprichter me and my house: “Kinderen zijn de fundamenten van onze samenleving. Daarom verdienen ze aandacht, zorg en liefde. Ik vind het geweldig mensen met dat verlangen toe te rusten met geweldige workshops en seminars zodat onze kinderen kunnen groeien naar (geestelijk) volwassen mannen en vrouwen.

Iedereen die een hart voor kinderen heeft en op vrijwillige basis of professioneel werkt met kinderen, moet 7 en 8 februari als prioriteit vrijmaken. Elke leidinggevende van een gemeente, school of sportvereniging moet zijn ‘opvoeders’ naar deze conferentie ‘sturen’. Het is verplichte kost en je wordt er zelf ook mooier van!”

 

Waarom maakt me and my house deel uit van de beweging Rondom Het Kind?

“Het spreekt mij aan dat Rondom Het Kind geen duikboot wil zijn die tweejaarlijks boven water komt, maar wil zorgdragen voor structurele aandacht voor het kind en structurele toerusting van ouders en anderen die tijd vrij maken om kinderen in te wijden in de liefde van de Here Jezus. Als beweging kunnen we continuïteit bieden en dat geeft, ook op de langere termijn, meer inhoud.”

 

Wat biedt me and my house Rondom Het Kind?

“Mijn hoofd, hart en handen. Zoals Jezus de kinderen in het midden stelde, zo wil ik er zijn voor het kind en zijn opvoeder in Nederland en vertellen dat het zo belangrijk en nodig is aandacht en liefde te hebben voor het kind…”