Rondom Het Kind

Aanmelden

Waarom maakt de EA-EZA deel uit van Rondom Het Kind?

>> EA is verandert in Missie Nederland


De EA-EZA (Evangelische Alliantie) helpt kerken om hun missionaire identiteit en roeping in de Nederlandse context te verstaan en uit te oefenen.

www.missienederland.nl

 

Waarom ondersteunt de EA-EZA de conferentie Rondom Het Kind?

Vincenza La Porta, coördinator Jeugd van de EA-EZA: “De EA-EZA ondersteunt de conferentie Rondom het Kind, omdat zij erin gelooft dat de conferentie een inspirerende ontmoetingsplek is voor ouders en werkers rondom het thema ‘kind’. De EA-EZA vindt het van groot belang dat ouders, leerkrachten, kinderwerkers en beleidsmakers in de kerk tijd investeren om toegerust te worden in (geloofs)opvoeding. Sterker nog: deelnemers aan de conferentie kunnen in recordtempo veel motivatie, visie en handvatten opdoen!”

 

Waarom maakt de EA-EZA deel uit van de beweging Rondom Het Kind?

“De EA-EZA maakt deel uit van de beweging Rondom Het Kind, omdat de beweging de eenheid en samenwerking van organisaties bevordert en gáát voor aandacht voor het kind binnen de kerk. Hiermee stimuleert en helpt de beweging gemeenten bij de ontwikkeling van hun missionaire levensstijl en hun gemeenteopbouw.”

 

Wat biedt de EA-EZA Rondom Het Kind?

“De EA-EZA zet (de kennis van) haar netwerk van kerkelijke gemeenten en organisaties in en vindt het een voorrecht om haar netwerk uit te nodigen voor de conferentie in februari 2014.”