Rondom Het Kind

Aanmelden

Opnieuw gratis toegang!

Ook dit jaar zal de conferentie weer gratis toegankelijk zijn. We vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid krijgen om onze conferentie te bezoeken. Er wordt een collecte gehouden om de kosten te dekken. Bij aanmelding wordt € 7,50 aan administratiekosten berekend. Wij houden u via onze website, facebook en twitter op de hoogte vanaf wanneer aanmelding mogelijk is.