Rondom Het Kind

Aanmelden

 

Peter Briscoe

 

Dit ben ik

Peter Briscoe is voorzitter van Stichting Encour en helpt mensen om Bijbels rentmeesterschap in praktijk te brengen. De Bijbel heeft veel te zeggen over hoe je tot Gods eer met geld om kunt gaan. Ik ben vader van drie dochters en opa van vier kleinkinderen. Ik heb gezien wat geld met mij als tiener deed, en sindsdien ook hoe mijn kinderen gegroeid zijn in het gezond omgaan met – en genieten van hun geld! Ik wil christenen motiveren om te groeien in vrijgevigheid en goede managers te zijn van alles wat God ons heeft toevertrouwd.

 

Mijn bijdrage aan de conferentie

Workshop: Jouw Geld Telt!

In een workshop wil ik ouders en leerkrachten een aantal Bijbelse principes over het omgaan met geld presenteren; hoe je deze in de ontwikkeling van een kind kan vertalen en welke praktische tools voorhanden zijn om kinderen te leren op een gezonde wijze met geld om te gaan. Ik ben medeoprichter van SchuldHulpMaatje en weet welke invloed leningen en schulden op kinderen kunnen uitoefenen. Als je kinderen vroeg Bijbelse principes bijbrengt, kunnen ze op basis hiervan leren genieten van geld zonder door geld(zorgen) te worden gebonden!
 

Zo kun je mij bereiken/ volgen

Website: www.encour.nl

E-mail: info@encour.nl