Rondom Het Kind

Aanmelden

 

Henk van Dam

 

Dit ben ik

Vanuit Radar ben ik actief als toeruster voor ouders en andere opvoeders. Daarnaast ben ik onder meer docent godsdienst in het voortgezet onderwijs en in dat kader betrokken bij bezinning op de (christelijke) identiteit van onze school. Vanuit Radar begeleiden we scholen ook in bezinningstrajecten rond gestalte geven aan identiteit.

 

Mijn bijdrage aan de conferentie

Workshop: Wat je zegt ben je zelf

Gestalte geven aan de (christelijke) identiteit is voor veel scholen een spannende zoektocht. Wanneer je geen ‘verzuilde school’ bent is vaak sprake van uiteenlopende geloofsbeleving en verschillende ideeën en verwachtingen rondom dit thema. Kerngedachte in deze workshop: identiteit is geen document waarin je de identiteit vastlegt; met elkaar als medewerkers vorm je de (christelijke) identiteit van de school. Een onderzoekje dat we samendoen biedt handvatten met betrekking tot de vraag hoe je dat proces aanstuurt en samen in gesprek kunt raken over wie jij bent, wie die ander is, welke bijdrage ieder kan leveren en hoe je zo samen gestalte geeft aan de identiteit van de school. Een nieuwe impuls voor een concreet en praktijkgericht proces van bezinning op identiteit.
 

Zo kun je mij bereiken/ volgen

Website: www.radar-geloveninopvoeding.nl

E-mail:info@radar-geloveninopvoeding.nl