Rondom Het Kind

Aanmelden

 

Annasjouk Nijhof

 

Dit ben ik

Annasjouk Nijhof is mijn naam, ik ben getrouwd en heb twee zoons van 15 en 17 jaar oud. Ik werk bij Timotheüs als coördinator van de trainingen. Voor mij een plek waar mijn onderwijs- (PABO) en pedagogische achtergrond (orthopedagogiek) samenkomen met mijn christen zijn. Dat ik ouders, kinderwerkers en gemeenten mag inspireren om na te denken over geloofsopvoeding, ervaar ik als een voorrecht. In onze eigen gemeente ben ik taakgroepleider van het kinderwerk en zetten we ons met een groot team van volwassenen en tieners in voor de geloofsopvoeding van de kinderen.

 

Mijn bijdrage aan de conferentie

Workshop: Een basis van levensbelang
De eerste vier jaren van een kind zijn levensbepalend. Wat doen wij als gelovige opvoeders in gezin en kerk met dit gegeven? Kun je überhaupt spreken van opvoeden in geloof? Hoe ziet de geloofsopvoeding in deze fundamentele levensfase eruit? In deze workshop krijg je antwoorden en zetten we je aan het denken.


Workshop: Tieners in het kinderwerk
Een tiener in het kinderwerk is meer dan een extra helpende hand en een alternatief voor een saaie dienst. De inzet van tieners betekent (geloofs)groei voor kind, tiener en kinderwerker! In de workshop komen acht tips en tops aan de orde, zodat jij en je team structureel aan de slag kunnen met tieners in jullie kinderwerk.

 

Zo kun je mij bereiken/ volgen

Website: www.timotheus.nl

E-mail: Annasjouk.nijhof@opwekking.nl

Twitter: @Annasjouk